Upptäck okända intrång & attacker och uppmärksamma misstänkt aktivitet

Cyber security threat hunting är att proaktivt och iterativt jaga genom nätverk och dataset för att hitta hot som inte detekterats av automatiserade verktyg.

Det i kontrast till de traditionella metoderna som brandväggar, IDS, antivirus etc, där man generellt sett startar en utredning efter det har flaggats eller varnat för att potentiellt hot eller incident inträffat

Threat Hunting börjar med en hypotes och utförs utifrån frågor som analytikern vill ha svar på. Man kan till exempel vilja ha svar på om det är någon exfiltrerar information inifrån nätverker utåt, eller om det finns oupptäckt malware som kommunicerar med en command & control center, osv.

Vi hjälper till med threat hunting i ert nätverk, kontakta oss här nedan.