Vi hjälper er att genomföra penetrationstester och sårbarhetsanalyser, för att upptäcka sårbarheter innan en angripare gör det.

En viktigt del i en god IT-säkerhet är att genomföra penetrationstester, där vi agerar en fiktiv angripare som attackerar er webbplats, applikation, eller annat mål. Efter avslutat penetrationstest levereras alltid en utförlig rapport med vad som hittades samt åtgärdsplan för att rätta till säkerhetshålen.

Vi erbjuder olika typer av tester/analyser:

  • Externt och internt penetrationstest
  • Penetrationstest av applikationer/tjänster
  • Penetrationstest av nätverk
  • Sårbarhetsanalys
  • Red Team-övningar
  • Social Engineering

Kontakta oss så hjälper vi till